O zdravotnické přepravě

V rámci TOP1 SERVICE GROUP s.r.o. nabízíme svým klientům kompletní zdravotnickou přepravu. Spolupracujeme s řadou firem zajišťujících klinické studie, výzkumnými zařízeními a zdravotními středisky.

Na jedné nejmenované klinice byl zkoumán dlouhodobý stav pacientů, kteří využívají placenou zdravotnickou přepravu a dlouhodobý stav pacientů, kteří tuto přepravu nevyužívají. Je patrné, že počet pacientů využívajících placenou přepravu v průběhu roku poklesl. To je dáno především tím, že komfort z jízdy byl pro pacienty přínosný zejména z toho hlediska, že se na vyšetření dostavovali pravidelněji a léčebný účinek se tím násobil. Díky tomu mohli kliniku v brzké době opustit a počet těchto pacientů tak poklesl, i když zároveň pochopitelně přibyli pacienti noví.

Oproti tomu počet pacientů, kteří zdravotnickou přepravu nevyužívají, v průběhu roku postupně vzrůstal. Protože se pacienti nedokázali včas a pravidelně dostavit na vyšetření, jsou na klinice neustále vedeni a jejich stav se v průměru příliš nezměnil. Z tohoto důvodu v mnoha případech prozatím nedošlo k jejich uzdravení, a navíc se na klinice objevili noví pacienti, kteří se prozatím ještě pro placenou zdravotnickou přepravu nerozhodli.

Závěrem lze tedy tvrdit, že zdravotnická přeprava má příznivý vliv na zdraví pacientů. Díky tomu, že sváží pacienty z nejrůznějších menších obcí, tak mají přístup k pravidelné a adekvátní péči ze strany zdravotníků.

Jak funguje zdravotnická přeprava

Pokud se rozhodnete začít našich služeb využívat, nejprve nás kontaktujte. Domluvíme se na všem potřebném a následně se již můžete obrátit na náš dispečink dostupný 24 hodin denně. Díky našemu transparentnímu objednávkovému systému můžete neustále sledovat využívání služeb vašimi pacienty a rovněž získáte přehled nad náklady vynakládanými na celkovou přepravu.

Navíc nevyžadujeme žádné vstupní investice. Pouze se společně domluvíme na realizovaném množství služeb a jejich cenách. Navíc patříme mezi plátce DPH, díky čemuž jsou náklady poníženy o tuto položku.

Profesionální personál

Naši řidiči jsou proškolení odborníci ve svém oboru. Zkušeně si poradí s přepravou starších osob a problém jim nedělá ani přeprava zdravotně postižených, paraplegická přeprava nebo přeprava vozíčkářů.

V rámci zdravotnické přepravy zajistíme pro vaše pacienty a klienty osobní přepravu z místa bydliště na místo výkonu a zpět. Jsme schopni za klientem dorazit do jakéhokoliv koutu České republiky a dokonce i na Slovensko.
Více
Těšit se můžete na komfortní jízdu s profesionálním řidičem. Sami si přitom můžete vybrat, jaký typ vozu budete pro své pacienty vyžadovat. Dáte přednost nepolepeným vozům z kategorie Osobní Business Class nebo raději řešení, které bude zohledňovat nízkou cenu?
Více

Využijte našich služeb